Instalatii radiologice

  • Instalare, montare si punere in functiune instalatii cu surse radioactive si generatori de radiatii X
  • Intretinere, reparatii si modernizari
  • Demontare si dezafectare instalatii radiologice
  • Casare tuburi radiogene
  • Verificari tehnico-functionale periodice si emitere buletine de verificari
  • Masurari dozimetrice de arie pentru asigurarea masurilor de protectie radiologica si emitere buletine de verificari
  • Verificare contaminare radioactiva nefixata/etanseitatea sursei radioactive si emitere buletin de verificare

Automatizari

  • Modernizare automatizari existente, inclusiv software
  • Asistenta tehnica pentru modernizarea echipamentelor existente, cu solutii inteligente si economice